Revizija – ali ste skladni pri varstvu osebnih podatkov?

Ali je poslovni subjekt dejansko skladen z zahtevami na področju varstva osebnih podatkov je vprašanje, ki vedno bolj skrbi vodstva organizacij.

Napredne organizacije sicer merijo svoje napore pri zagotavljanju skladnosti in se odločajo za investiranje tudi na osnovi verjetnosti ali bo njihova morebitna neskladnost odkrita in koliko bi stala sanacija.

Opravljamo redne revizije skladnosti na področju varstva osebnih podatkov. Pri tem se na osnovi ocene tveganj osredotočimo na vse ključne notranje in zunanje deležnike in tehnologije, ki nastopajo v življenjskem ciklu ustvarjanja vrednosti organizacije ali njenem delovanju.

Revizijski pregled varstva osebnih podatkov je primeren tam, kjer organizacija želi zagotovilo o vgrajenih kontrolah in njihovem delovanju.