Kako voditi projekt za uskladitev z Uredbo?

Kaj je torej ključno pri načrtovanju in vodenju projekta ali aktivnosti za uskladitev u Uredbo?

Celotna organizacija

Upoštevati je treba celotno organizacijo.

Vsi partnerji

Vaši poslovni partnerji podizvajalci ali naročniki so pomemben del verige urejanja varstva osebnih podatkov. Kako so vpeti v vaš življenjski cikel upravljanja podatkov?

Vsi kanali

Vprašajte se o možnih komunikacijskih kanalih preko katerih je mogoče, da se pojavljajo osebni podatki v svojem življenjskem ciklu.

Vse oblike podatkov

Osebni podatki niso samo v centralnem informacijskem sistemu v strukturirani obliki. Nahajajo se tudi v nestrukturiranih oblikah kot je denimo sistem elektronske pošte, portali za izmenjavo podatkov. Ogromno podatkov se nahaja v strukturiranih in nestrukturiranih oblikah tudi v fizični – papirni obliki.

Celoten proces

Pri urejanju varstva osebnih podatkov je treba razumeti in obravnavati celoten proces – celoten življenjski cikel upravljanja podatkov.

Medsebojni vplivi različnih zakonov

Uredba ni edini okvir za urejanje varstva osebnih podatkov. Razumeti in upoštevati je treba tudi drugo zakonodajo in zahteve, ki so lahko strožje od same uredbe.