Ponovno medresorsko usklajevanje ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje je dne 3. 10. 2017 objavilo Osnutek ZAKONA O  VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2).  Posredovanje komentarjev zainteresirane javnosti je bilo možno do 13.11.2017.

14.08.2019 pa je začelo potekati ponovno medresorsko usklajevanje. 

Trenutno delovno različico lahko najdete na povezavi tukaj.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/ZVOP-2-14.8.19.pdf