Diagnostika – skladnosti varstva osebnih podatkov?

Kako zagotoviti skladnost na področju varstva osebnih podatkov?

Veliko je že bilo napisanega o tem, a vedno znova pridemo v pogovorih s podjetniki, upravami in osebami zadolženimi za skladnost do presenečenj.

Osnovne zahteve na področju varstva osebnih podatkov niso nove. Postale so kompleksnejše, neskladnost pa dražja.

Zagotovitev skladnosti na področju varstva osebnih podatkov ni enkraten dogodek temveč je to proces, ki se ne ustavi vse dokler pravni subjekt deluje.

Naš pristop hitrega dviga zrelosti na področju varstva osebnih podatkov je sestavljen iz treh glavnih korakov:

  1. DIAGNOSTIKA in
  2. UREDITEV
  3. SPREMLJAVA in AKTIVNA PODPORA

Diagnostični pregled vam omogoča odkritje glavnih vrzeli na področju varstva osebnih podatkov.

V naslednjem koraku vam pomagamo te vrzeli zapolniti.

V nadaljevanju vas spremljamo in nudimo stalno ali občasno aktivno podporo.